CIRCULAIRE KNOW-HOW ECONOMIE AFRIKA-EUROPA

Afrikaanse kmo's zoeken partnerschappen met Europese industriële kmo's --> Afrika's economische groei duurzaam opstarten

Europa delokaliseert fabrieken naar Afrika -->De Europese economie opnieuw doen draaien

Recepten uitwisselen: de-globalisering van productiecapaciteit, mondialisering van know-how

Metisseren van know-how Afrika-Europa

Dankzij de lokale transformatie van Afrikaanse bodemrijkdommen, in de korte keten, voorkomt ’Circulaire know-how economie Afrika-Europa’ mondiale virusverspreiding, dijkt klimaatopwarming en Afrikaanse demografische explosie in, creëert een nieuwe groeimarkt met 25% van de totale actieve wereldbevolking

Coïncidentie "Klimaat - Corona - China/VS - Demografie Afrika": ongeziene kansen voor Industrie-Europa en Industrie-Afrika


Recent voorbeeld van 'Circulaire brein economie Afrika-Europa'.
Begin maart 2020 interviewde de Belgisch-Afrikaanse onderneming HOMMES ET TERRE Global nv in Burkina Faso, Niger, Mali en Senegal 45 lokaal opgeleide ingenieurs-agronomen en sprak er met beleidsvoerders en decanen van de faculteiten agronomie en economie.


OBSERVATIES DIE ER TOE DOEN. Hoe solide EU-industriëlen 'goesting' doen krijgen om fabrieken te delokaliseren naar Sub-Sahara Afrika? - Hoe Afrikaanse kmo's (agro-, voeding-, maakindustrieën) het initiatief laten nemen om partnerschappen te zoeken met Europese collega's? - Hoe de Afrikaanse financiële elite zover krijgen om te investeren in een productieve economie in plaats van in handel en residentieel vastgoed? - Nieuwe tijden postcorona tijdperk - De-mondialisering - Lokale transformatie Afrikaanse bodemrijkdommen - Korte waardeketens - CO2 neutrale industrialisering Afrika - Mondiale virusverspreiding en klimaatopwarming voorkomen - Tijdbom - Zonder moderne ‘fabrieken’ geen SDGs -‘ Do-goodersbestendigen vooroordelen - Afrika responsabiliseren - Gestuurde mentaliteitswijziging - Nieuwe mondiale welvaart


HOMMES ET TERRE Global nv herstelt in Sahellanden ecosystemen en agrobosbouw in samenwerking met lokale gemeenschappen.

2018-2019: 4 miljoen bomen gepland, 4.500 ha hersteld, 1.000 uitgeputte hectaren gerestaureerd, collectie van 404 ton van uitwerpselen van geiten, 50 ton zaden verzameld, 102 partnerdorpen.

Observaties

Know-how

Het aantal, de kennis en motivatie van de geïnterviewden, ter plaatse opgeleid door professoren met een Westers doctoraat, dwingt respect af.

Tijdbom

Een vierde van de geïnterviewden (masterdiploma) waren ouder dan 35 jaar en hadden geen zicht op een échte baan. Families investeren in de hogere opleiding van hun meest begaafden om nadien te constateren dat door een gebrek aan investeringen in moderne agro- en maakindustrieën hun inspanningen niet leiden tot werkzekerheid. In enkele gevallen zelfs tot radicalisering(!): een tijdbom?

Fabrieken

De Afrikaanse civiele maatschappij en beleidsvoerders vragen er bij hoogdringendheid ‘fabrieken’, geen Sustainable Development Goals. Zij weten dat enkel op winst beluste Foreign Direct Investments die partnerschappen aangaan met lokale ondernemers, zorgen voor de permanente transfer van geavanceerde industriële kennis, massa’s kwaliteitsbanen en een mondige middenklasse creëren. Deze laatste zorgt voor de realisatie, van binnen uit, van de SDGs, ... zonder hulp en betutteling van het Westen.

De fetisj van capaciteitsversterking van starters. Modern ondernemerschap leert men ‘al doende’ in gevestigde bedrijven, niet aan de universiteit, niet als starter, in incubatoren of van Westerse ‘experts’. Daarom een hernieuwd pleidooi om solide industriëlen bewust te maken van de kansen geboden door investeringen in Sub-Sahara Afrika. 

Onbewuste vooroordelen. Fondsenwervende do-gooders bestendigen diep-ingewortelde, stigmatiserende vooroordelen over Afrika en hebben een afradend effect op door Afrika gevraagde investeringen in moderne infrastructuren en industrieën.

Remedie: een gestuurde mentaliteitswijziging. Een voorstel om in 20 Belgische centrumsteden post-corona debatavonden te organiseren. Thema: ‘Afrika is niet wat je denkt. Inspirerende getuigenissen van jonge Afrikaanse professionelen tijdelijk in België aan de slag bij toonaangevende ondernemingen, keren na 12 maand geavanceerde praktijk terug als hoger kaderlid. Hun wedervaren brengt een mentaliteitswijziging op gang over het ‘andere’ Afrika en doet ervaren ondernemers ‘goesting’ krijgen om te investeren in Afrika en partnerschappen aan te gaan met Afrikaanse kmo’s. In Afrika spoort hun getuigenis de belangrijke Afrikaanse financiële elite aan tot responsabilisering en het voorbeeld te volgen van de Westerse investeerders.


Conclusies van deze nieuwe ervaring, zeker in een tijdperk 'met' Corona

Recepten uitwisselen. Trends van 12 maart 2020 publiceert als coverartikel ‘De grenzen aan de globalisering’ met o.a. een citaat over Denen die koekjes exporteren naar de VS en de VS die koekjes exporteren naar Denemarken en stelt de vraag “Zou het niet makkelijker zijn gewoon recepten uit te wisselen”. Dit is nu net wat het initiatief ‘Circulaire migratie Afrikaanse hoger geschoolden’ beoogt: “Circulaire ‘brein’ economie”. De uitwisseling van Europese bedrijfs- en technologierecepten en Afrikaanse markt- en culturele recepten faciliteert de transformatie ter plaatse van Afrikaanse bodemrijkdommen tot competitieve producten voor de lokale en naburige markten. Afrikaanse ingenieurs komen zich gedurende 12-24 maand in Europa moderne bedrijfsprocessen eigen maken en transfereren en vermenigvuldigen permanent in hun thuisland aan Afrika aangepaste modellen voor de lokale productie, in de korte keten, met een minimum aan CO2-uitstoot en doen beroep op eeuwig hernieuwbare hydro-solaire energiebronnen.

Gedaan met uitbundig heen en weer transporteren van grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en dure expats en hun familie.

Postcoronatijdperk & Circulaire ‘brein’ economie Afrika-Europa. De coronapandemie en bewustzijn van de klimaatopwarming door de uitstoot van CO2 noopt tot de lokale transformatie van bodemrijkdommen. Afrikaanse beleidsvoerders dringen er al jaren op aan. China was waarschijnlijk het laatste land dat via complexe internationale waardeketens welvarend kon worden. ‘Circulaire migratie Afrikaanse hoger geschoolden’, een initiatief volledig gefinancierd door negen Belgische for profit ondernemingen, waardeert zich in een postcoronatijdperk op tot “Circulaire ‘brein’ economie”. Een programma dat, dankzij de deglobalisering van fysieke goederen en mensen, mondiale virusverspreiding en klimaatopwarming indijkt en toch welvaart creëert in Afrika en welzijn bestendigt in het Westen.

Mondiaal welzijn. Bevolen door de coïncidentie van de corona- en klimaatcrisis spoort Afrika’s ‘fysieke’ deglobalisering (korte productieketens dicht bij de eindgebruiker) andere continenten aan om Afrika’s ‘lichtend’ voorbeeld van ‘brein’-globalisering te volgen en luidt een nieuw tijdperk van mondiaal welzijn in.


Boodschap voor ondernemers. Zonder enig risico een eerste stap zetten op de nieuwe groeimarkt Afrika door deelname aan het initiatief 'Circulaire brein economie Afrika-Europa': talent scouting, markten openen, mobiliteit en integratie van jonge Afrikaanse professionelen faciliteren, corporate branding, netwerken en bruggen bouwen, innoverende kruisbestuiving op de werkvloer, illegale migratie indijken, conflicten voorkomen, bijdragen tot klimaatbeheersing, perspectieven bieden, …

karel.uyttendaele  @  pandora.be  +32 495 24 07 93