CIRCULAIRE KNOW-HOW ECONOMIE AFRIKA-EUROPA

CIRCULAIRE MOBILITEIT AFRIKA-EUROPA

Circulaire migratie Afrikaanse hoger geschoolden

Industriële kmo-partnerschappen Afrika-Europa

Circulaire Know-How Economie Afrika-Europa: deglobalisering productie, mondialisering know-how

De tijdelijke aanwerving van een jonge Afrikaanse ingenieur, economist, agronoom, socioloog of de tijdelijke mobiliteit van een Afrikaanse kmo-sectorgenoot voor een onderdompeling van 6-12 maand in de praktijk van Westerse industriële technologieën en bedrijfs- en sociale modellen


Ondernemer,

investeren in een jonge, hoog opgeleide Afrikaanse circulaire migrant

ingaan op een voorstel voor partnerschap van een Afrikaanse sectorgenoot

Uw ambassadeurs voor de nieuwe meest belangrijke groeimarkt ter wereld, de African Continental Free Trade Area (AfCFTA), 25% wereldbevolking. Een markt met historisch-culturele banden op 15km van Europa. 


Het Afrikaanse demografisch dividend

Afrika 2035, evenveel hoger geschoolden, in de fleur van hun leven, als in China

 • Afrika 2035: één vierde van actieve wereldbevolking: een enorm reservoir van competenties, een mondige en koopkrachtige middenklasse.
 • In onze achtertuin, op 15km van Europa, met cultuur-historische banden.
 • Een unieke kans voor Westerse ondernemingen om, samen met een Afrikaanse financiële elite, een belangrijke nieuwe groeimarkt te creëren. 
 • De ‘hoogopgeleide Circulaire migrant’ & 'De mobiele Afrikaanse kmo'

- ambassadeurs voor de Westerse investeerder, kennen er de cultuur en de markt;
- versnellen de industrialisering van Afrika;

- versnellen de échte onafhankelijkheid/zelfredzaamheid van Afrika;

- een quasi risicoloze investering in een nieuwe groeimarkt.

 • De inclusieve en duurzame industrialisering van Afrika:

- perkt ongebreidelde nataliteit in;

- perkt gedwongen migratie, extreme ideologieën en conflicten in.


Contact: Karel Uyttendaele, Lindestraat 6, 9420 Erpe-Mere - karel.uyttendaele @ pandora.be

2009-2022 Burkina Faso, Burundi, Equatoriaal Guinea, Ivoorkust, Kameroen, Mali, Niger, Senegal

- 800+ interviews met lokaal gediplomeerde ingenieurs, economisten en agronomen

- 150+ inleidingen tot discussiesessies ‘De industrialisering van Afrika’

2004-2005 Kabinetschef Staatssecretaris ICT - 1997-2004 Agoria ICT

1990-1996 Hewlett-Packard Z-O Azië - 1968-1989 Hewlett-Packard Europa


De kansen van Afrika voor een snelle, inclusieve en duurzame industrialisering Heel wat meer dan bodemrijkdommen:

 • Evenveel hoger opgeleiden, in de fleur van het leven, als China
 • Eeuwig hernieuwbare energie (de zon!)
 • Landbouwgronden van de wereld
 • Diepe vijvers van eigen financiële middelen
 • Toegang tot de nieuwste technologieën
 • Lagere loonkost dan in Z-O Azië
 • Ontluikende democratieën, overheidsinstellingen en infrastructuren

Wat vraagt Afrika?

 • Afrika wil haar bodemrijkdommen ter plaatse transformeren tot eindproducten voor de lokale en internationale markten.
 • Afrika vraagt de transfer van moderne technologieën en investeringen in geavanceerde agro-, voeding- en maakindustrieën en aanverwante diensten. 
 • Doel: de creatie van 20 miljoen kwaliteitsbanen per jaar, met als gevolg een mondige middenklasse die van binnen uit ongelijkheden en illegale migratie reduceert.

Wat wil Afrika nog? 

Afrika is er zich van bewust dat geen enkele regio zich economisch en sociaal heeft kunnen ontwikkelen zonder moderne infrastructuren en een geavanceerde industrialisering. Directe vreemde investeringen samen met lokale co-investeerders zorgen voor de creatie van massa's kwaliteitsbanen in de formele sector. Deze staan garant voor eigen fiscale inkomsten en voor de afkoppeling van het stigmatiserend hulpinfuus.


Circulaire Mobiliteit jonge Afrikaanse hoger geschoolden

Partnerschappen tussen industriële kmo's "Afrika-Europa"

Katalysatoren efficiënte, effectieve, inclusieve, duurzame ​economische en sociale ontwikkeling van Afrika
Innoverende kenmerken

​Jonge Afrikaanse hoger opgeleiden, vrouwen en mannen en/of kmo's die willen bijdragen tot het collectieve welzijn van hun gemeenschap, doen gedurende 6-12 maand praktische ervaring op in toonaangevende Europese ondernemingen:

 • zij krijgen inzichten in het mondiaal concurrentieel economisch landschap en in internationale industriële partnerschappen;
 • zij bouwen waardevolle en vriendschappelijke contacten op met potentiële toekomstige partners;
 • zij dompelen zich onder in de EU samenleving en cultuur;
 • EU collega’s leren van hen Afrikaanse werkmethodes en Afrikaanse markten;
 • als mediatoren tussen culturen openen zij deuren voor zowel EU als Afrikaanse ondernemingen;
 • rolmodellen voor hun jonge landgenoten;
 • hun landen van oorsprong genieten van de transfer van nieuwe ideeën, technologieën en bedrijfsprocessen;
 • hun landen van oorsprong: nieuwe doelen van directe buitenlandse investeringen;
 • zij staan model voor de vele zelfverzekerde, kosmopolitische Afrikaanse ‘wereldburgers’ die het heft in eigen handen nemen ‘beyond borders’;
 • zij laten Afrika toe zelf uit te maken welke ondernemingsprocessen, technologieën en sociale modellen best geschikt zijn voor een inclusieve en duurzame ontwikkeling van Afrika;
 • zij inspireren de omvangrijke Afrikaanse financiële elite om te investeren in arbeidsintensieve industrieën in plaats van in handel en residentieel vastgoed;
 • zij stellen de EU-burger in staat zich te vergewissen van de competenties van een nieuwe, brede, hoger opgeleide Afrikaanse middenklasse;
 • zij stellen Westerse ondernemingen in staat, om zonder noemenswaardig risico, kennis te maken met deze nieuwe groeimarkt.

Katalysatoren van een inclusieve en duurzame industrialisering

 • Investeringen in moderne arbeidsintensieve infrastructuren, agro-, voeding- en maakindustrieën en  verwante diensten. 
 • Creatie van massa’s kwaliteitsbanen en een mondige middenklasse.
 • Van binnen uit voorkomen/inperken van ongelijkheden en illegale migratie
 • Een belangrijk EU-Afrika geopolitiek blok in tijden van spanningen VS-China

Uit welbegrepen wederzijds eigenbelang investeren Europese en Afrikaans ondernemers samen in een soort Marshall Plan 'met' Afrika

Er nù naar toe gaan voor iedereen  het weet. Afrika niet aan China over laten