Onrecht aan Afrika aangedaan waarover men niet spreekt

 • De miskenning van de enorme troeven 'anno 2020' voor een arbeidsintensieve moderne industrialisering van Afrika.

 • Wij zijn ons niet bewust van de positieve bijdrage van Afrika om de nooit geziene uitdagingen waarmee de ganse wereldbevolking geconfronteerd wordt tot een goed einde te brengen. (klimaat, pandemieën, conflicten, handelsoorlogen, nationalisme, overbevolking Afrika, …)

 Het dominante Afrika-narratief in de Westerse mainstreammedia, sterk beïnvloed door goed bedoelde, grote aantallen promotoren van 'SDGs-MVO-Mensenrechten’, laat uitschijnen dat Afrika niet klaar is voor moderne industriële investeringen, … investeringen waar Afrika om smeekt en waar de rest van de wereld – maar vooral buur Europa - haar voordeel kan mee doen.

Niets negatiefs over 'SDGs & Mensenrechten', wel integendeel. De overdreven selectieve associatie ervan met 'Afrika' is een hinderpaal voor de inclusieve en duurzame industrialisering van Afrika én voor Afrika's bijdrage tot indijking van wereldproblemen klimaat, pandemieën, conflicten, illegale migratie en handelsoorlogen. 

The Africa story line of mainstream media is captured by ODA specialists and institutions devoted to aid

Carlos Lopes, African Union High Representative EU Post-2020 Partnership (2019)



Mondiale uitdagingen 2020 (voor onze kinderen en kleinkinderen)

 • klimaatopwarming;
 • pandemieën en natuurrampen; (bosbranden, sprinkhanenplagen, …);
 • veroudering van het Westen & China;
 • bevolkingsexplosie Afrika; (gedwongen migratie);
 • groeiend nationalisme; (strijd om werelddominantie ‘China-US’);
 • China, fabriek van de wereld, cruciale/breekbare schakel in internationale waardeketens;
 • ...

De troeven ‘anno 2020’ van een tiental Sub-Sahara landen (*) 

met vrij stabiele instellingen  voor een moderne industrialisering:

(onafhankelijk van wie het initiatief neemt: Foreign Direct Investors, lokale kmo’s of partnerschappen tussen Afrikaanse en EU industriële kmo’s)


Troefkaart #1 Afrika: opgeleid demografisch dividend

Tijdbom --> Motor nieuwe welvaart

Afrika 2035: evenveel hoger geschoolden ‘in de fleur van het leven’ als China

25% actieve wereldbevolking

 • vrij stabiele instellingen; (corruptie/nepotisme niet significant hoger dan in het Westen);
 • een brede hoger opgeleide middenklasse; (ingenieurs, economisten)
 • overvloedig lokaal aanwezigen bodemrijkdommen (agrobusiness en gerelateerde sectoren);
 • overal aanwezige goedkope, klimaatvriendelijke, eeuwig hernieuwbare zonne-elektriciteit;
 • een nieuwe Afrikaanse gemeenschappelijke groeimarkt in de maak;
 • met in 2040 één vierde van de totale actieve wereldbevolking;
 • ontsloten industrieterreinen; 
 • een belangrijke financiële bovenlaag op zoek naar interessante investeringen;
 • competitieve loonkosten;
 • 4G internet bereik voor 95% van de bevolking; (interactiviteit met meer internationale partners, digitalisering waardeketens);
 • productie in een klimaatvriendelijke korte keten; (voor de lokale en aangrenzende markten);
 • een belangrijke financiële bovenlaag op zoek naar interessante investeringen;
 • een eerste golf van moderne industrialisering stimuleert een zelfversterkende kringloop van een nog belangrijker en meer mondige middenklasse die van binnen uit onderwijs ‘voor iedereen’ aanjaagt, meer koopkracht, meer innovatie, meer investeringen, meer democratie, enz.
 • ...

Voordelen voor EU industriële investeerders

 

 • een enorme potentiële markt (Afrika 2035: één vierde van de totale actieve wereldbevolking);
 • in de Europese achtertuin in dezelfde tijdszone;
 • cultuurhistorische banden met de vroegere kolonisatoren: Afrikaanse families dromen voor hun kinderen – terecht of ten onrechte - van ‘ons’ Westers maatschappijmodel;
 • frugale innovatie door kruisbestuiving met Afrikaanse kmo’s;
 • de mogelijkheid om winsten te repatriëren : een aanbod van 10 Afrikaanse ‘democratische’ bewindsvoerders én van hun achterban ‘civiele maatschappij’ (!?);
 • creatie van een informeel geopolitiek partnerschap Afrika-Europa in staat om het voortouw te nemen in mondiaal overleg over problemen die er toe doen (klimaat, pandemieën, vrijhandel, demografie Afrika, ...;
 • Afrika niet aan China, Indië, Turkije, Rusland, … Marokko overlaten.

Voordelen voor Afrika

 

 • De versnelde moderne industrialisering – en een aan Afrika aangepaste democratisering - van de eerste 10 Afrikaanse ‘modellanden’ spoort naburige labiele landen aan om van binnen uit het voorbeeld van de tien modellanden te volgen.
 • Veralgemeende economische groei en welvaart ontmijnen automatisch de Afrikaanse demografische tijdbom.
 • Moderne industriële ondernemingen ageren als ‘managementschool’ voor hun kaderleden, kmo-toeleveranciers/partners en starters. De praktijk van modern industrieel ondernemerschap leert men niet aan de universiteit of in pépinières d’entreprises’ of door tijdelijke capaciteitsversterking door Westerse  ‘experts’.
 • ...

Voordelen voor de wereld (klimaat, pandemieën, natuurrampen, handelsoorlogen)

 • Deglobalisering & Korte keten (deglobalisering van personen en goederen, mondialisering van know-how). De permanente transfer van industriële know-how naar Afrika stimuleert de lokale verwerking van Afrikaanse grondstoffen, in de korte keten, voor lokale en aangrenzende markten, leidt tot een aanzienlijke vermindering van transportkilometers, CO2-uitstoot en virusverspreiding door personen.
 • Demografie. Toenemend welzijn vermindert automatisch de Afrikaanse bevolkingsexplosie/ecologische voetafdruk.
 • Eeuwig hernieuwbare energie. In Afrika maken moderne agro-, voeding- en maakindustrieën dankbaar gebruik van de decentraal aanwezige off-grid hydro-solar-wind energiebronnen, eeuwig hernieuwbaar, goedkoop en zonder beroep te doen op inefficiënte, visueel polluerende hoogspanningslijnen.
 • Biodiversiteit. Zonnepompen & irrigatie creëren nieuwe landbouwgronden, herbebossen en gaan verwoestijning tegen.
 • Koolstofvastlegging. Delokalisering van maakindustrie naar Afrika dwingt het Westen om sneller te innoveren in een nieuwe, koolstofarme economie en nieuwe technologieën, o.a. voor koolstofvastlegging.
 • Voorbeeldfunctie Afrika. De toename van het welzijn in Afrika creëert er een nog belangrijker hoger opgeleide middenklasse en een positieve kringloop van investeringen en innovaties. Het lichtend voorbeeld van Afrika stimuleert wereldwijd een evenwichtige spreiding van geavanceerde productie in de korte keten dicht bij de eindgebruiker.
 • Nieuw geopolitiek blok. EU industriële investeringen in Afrika stimuleren de creatie van een machtig partnerschap tussen de buurcontinenten dat in mondiaal overleg de wereldleiders Verenigde Staten en China overtuigt van onpopulaire maatregelen nodig om de planeet te redden: belasting op CO2-uitstoot, consumptie (vlees), herbebossing, urbanisatie, demografie, enz. Geen enkel land, geen continent kan op haar eentje de uitstoot van broeikasgassen verminderen. 

Op te lossen gebreken van Afrika 

Een tiental Sub-Sahara landen beschikken vandaag al over de infrastructuren, instellingen en massa's gemotiveerde werkkrachten die vooruit willen. Deze landen kunnen ook al buigen op een voldoende aantal hoger geschoolde ingenieurs en economisten, opgeleid door professoren met een Westers doctoraat. Zij missen echter de praktijkervaring met geavanceerde industriële processen om Afrikaanse bodemrijkdommen lokaal te transformeren tot competitieve, exporteerbare producten. Daarom doen beleidsvoerders en civiele maatschappij van deze 'stabiele' landen beroep op solide Foreign Direct Investors en/of op partnerschappen tussen industriële kmo's uit Afrika en meer ontwikkelde landen. Foreing Direct Investments en industriële partnerschappen transfereren permanent moderne industriële processen en technologiëen en ageren als management school voor kaderleden en partners. Daarom bieden beleidsvoerders van deze 'stabiele' landen  vreemde investeerders de mogelijkheid, indien gewenst, om winsten te repatriëren. Zij weten dat industriële know-how in ieder geval verankerd blijft in hun land. 


Besluit

Ondernemers uit Afrika en Europa lanceren samen een industrieel Marshall Plan ‘met’ Afrika

In deze nieuwe tijden 'met' Corona kent het Westen ongekende economische tegenspoed. Niet-handelen en aarzelen om zowel Afrikaanse als Europese ondernemers met aandrang aan te sporen  om  Samen een industrieel Marshall Plan ‘met’ Afrikate te lanceren leidt echter tot meer armoede, meer radicalisering, meer gedwongen migratie, meer klimaatopwarming, meer pandemieën, meer nationalisme en handelsoorlogen, … Wel handelen doet ook de Europese economie terug draaien.

Solide industriële EU-flagship ondernemingen die wél in Afrika massaal investeren/partnerschappen aangaan in moderne infrastructuren en geavanceerde agro-, voeding-, maakindustrieën en verwante diensten:

 • helpen klimaatopwarming, pandemieën en gedwongen migratie beheersen;
 • dijken de overvloed aan complexe risicovolle mondiale waardeketens in;
 • fungeren als permanente KMO-managementscholen: decennialange adviezen van westerse 'experts' en homeopathische leningen aan start-ups resulteerden niet in een tastbaar impact op de Afrikaanse samenleving;
 • responsabiliseren de belangrijke Afrikaanse financiële bovenlaag om te investeren in een productieve economie in plaats van in arbeidsluwe handel en residentieel onroerend goed;
 • stimuleren de opkomst van een mondige Afrikaanse middenklasse die van onder uit de SDG's realiseert;
 • creëren een enorme opkomende markt (25% actieve wereldbevolking), ook voor EU-upscale producten en diensten;
 • voorkomen dat China EU-buurcontinent Afrika, met EU historisch/culturele banden, volledig inpalmt;
 • versterken de geopolitieke rol van de AU en de EU, ook voor mensenrechten en vrijhandel (Europe and Africa can change global politics in a ‘revolutionary’ way, F. Mogherini, 8/11/2018).
 • doen in Europa de economie weer draaien (Afrika nieuwe markt voor EU ‘upscale’ producten en diensten)
 • ...

(*) Contacten met 300+ Belgische, Nederlandse en Duitse ondernemers bracht aan het licht dat weinig ondernemers in staat waren twee van de 10-20 Sub-Sahara landen te citeren die volgens The Economist Democracy Index 2019 een zekere graad van democratie en stabiliteit verworven hebben (Mauritius, Botswana, Cabo Verde, South Africa, Ghana, Lesotho, Namibia, Senegal, Madagascar, Malawi, Liberia, Kenya, Tanzania, Benin, Zambia, Uganda, Mali, Sierra Leone, Gambia, Côte d’Ivoire, Burkina Faso). In ieder geval is het aangeraden te werken met een lokale industriële partner. Hij kent de toestand best en deelt in alle ondernemingsrisico’s. Ook kennis maken met elkaars persoonlijkheden en ateliers zowel in Afrika als in België.

 (**) Meer weten: