Afrika wil haar bodemrijkdommen ter plaatse transformeren tot competitieve producten

  • Afrika wil fabrieken, investeringen in infrastructuren en échte onafhankelijkheid, geen hulp, adviezen, SDGs of expert-toerisme.
  • Afrika vraagt de permanente transfer van geavanceerde maakindustriële processen en technologieën.
  • Enkel zo slaagt Sub Sahara Afrika er in per jaar 10 miljoen nieuwe banen te creëren, meer dan haar demografische aanwas en wordt de armoede ingedijkt.
  • Anderzijds biedt Afrika investeerders een nieuwe groeimarkt aan met één vierde van de totale actieve wereldbevolking.

Afrika lijdt onder een uitgesproken deficit aan “grassroots” ondernemingen - in de meest diverse sectoren - en zeker aan arbeidsintensieve maakindustriële kmo’s. Digitalisering draagt bij tot de productiviteitsverhoging van ondernemingen én de creatie van nieuwe banen.

Het rapport van de Worldbank van april 2021 vestigt er op pagina’s 55-56-57 de aandacht op dat zonder een hoog aantal traditionele ondernemingen digitalisering slechts marginaal bijdraagt tot het indijken van de enorme werkloosheid in Sub-Sahara Afrika.

“Digital” an Sich creëert weinig banen, vandaar de hoge aantallen digitaal geschoolde werklozen in Afrika.

De vrees is gegrond dat de brede en mediagenieke aandacht voor enkele digitale succesverhalen de bomen zijn die het bos van de enorme werkloosheid verbergen. Zij wenden de aandacht af voor dringende en brede promotie van industriële investeringen en staan zelfs in de weg voor de ontplooiing van “Digital4Development”. Afrika heeft bovenal nood aan arbeidsintensieve maakindustriële investeringen.

Werk in eigen streek

Ook het idee om Afrikaanse ICT-ers naar Europa over te vliegen om, zelfs tijdelijk, bij ons knelpuntberoepen in te vullen is voor kritiek vatbaar. Over de voorbije tien jaar kreeg ondergetekende, met 38 jaar internationale ICT-ervaring, o.a. bij de Aziatische tijgers, de kans in zeven Sub-Sahara landen meer dan 800 lokaal opgeleide ingenieurs, informatici, economisten, juristen en agronomen te interviewen. Zij zelf, hun families, hun civiele maatschappij en overheden willen “werk in eigen streek” door grote delen van hun bodemrijkdommen lokaal te transformeren tot competitieve producten. Zij wensen de afhankelijkheid van de uitvoer van bodemrijkdommen af te bouwen en zeker geen export van hun brains. In Z-O Azië hebben zij gezien dat enkel industriële - for profit - investeringen in staat zijn per jaar meer banen te creëren dan hun demografische groei. Zestig jaar ontwikkelingshulp en 4.000 miljard euros (Develtere, KULeuven 2021) is er niet in geslaagd in Afrika de armoede in te dijken. Twee derden van de geïnterviewde hoger geschoolden hadden, bij gebrek aan arbeidsintensieve agri-, voeding- en maakindustrieën, vijf jaar na afstuderen nog altijd geen zicht op een normale baan. Een toestand van pre-radicalisering.


'Ghana no longer wants to be dependent on the production and export of raw materials including cacao beans'.

President Nana Akufo-Addo, Ghana, - State visit to Switzerland 28/2/2020

Vous pouvez sans problème rapatrier la part des bénéfices que vous voulez rapatrier

Marcel Amon-Tanon, Minister van Buitenlandse Zaken, Ivoorkust (2019)


Ghana (nr 3 demografie Afrika, The Economist) dreigt er zelfs mee de export van haar cacaobonen te verhinderen als geen werk gemaakt wordt van hun lokale transformatie. (**)

In tegenspraak met de ketenzorgwet van Eurocommissaris Reynders (en de hulp- en auditindustrie) vragen Ghana en Ivoorkust geen wetgeving voor controle op de arbeidsvoorwaarden in de cacaoketen, wel de permanente transfer van geavanceerde maakindustriële kennis en technologieën. (“One District One Factory – 1D1F”). 

In hun boodschap aan Europese industriëlen voegen zij en hun collega’s uit Kenia, Namibië, Senegal, Ethiopië er zonder schroom aan toe ‘vous investissez, vous faites des bénéfices, vous pouvez sans problème rapatrier la part des bénéfices que vous voulez rapatrier(*). Afrikaanse democratieën vragen respect voor hun autonomie en governance om zelf in te staan voor mensenrechten in “hun” onafhankelijk land.

 

Gerommel in de klimaatmarge (Boeckx, UGent, DS 21/4/2021)

Klimaatautoriteiten dringen aan op een echte omwenteling: “Een mix van energie- en CO2-opslagtechnologieën, duurzamere voedselproductiesystemen én consumptiepatronen én een CO2-taks van 50 tot 100 dollar per ton CO2én de rol van Afrika, met in 2050 40% van de wereldbevolking, die met rechte streeft naar moderniteit.

Te vrezen is dat zestig jaar klassieke ontwikkelingshulp, 4 triljoen euros, een verdere verhoging van het percentage BNP voor ontwikkelingssamenwerking en enkele mediagenieke D4D succesverhalen geen antwoord bieden aan de prangende mondiale klimaatuitdaging.

In een volgend kaderstuk een opsomming van de holistisch-optimistische bijdrage van de moderne industrialisering van Afrika tot het temmen van zowel de klimaatopwarming, pandemieën als van ongewenste migratie. Contra-intuïtief, maar een échte omwenteling in het dominant narratief over Afrika.

Verhuis en/of colokalisatie van Europese geavanceerde agri-, voeding- en maakindustrieën naar Afrika geven aanleiding tot het ontstaan van een informele geopolitieke entente tussen de buren Afrika en Europa (met historisch-culturele banden). Tijdens mondiaal overleg overtuigt dit machtig geopolitiek partnerschap wereldleiders VS en China van sturende échte omwenteling en onpopulaire maatregelen nodig om de planeet te redden: belasting op CO2-uitstoot, consumptie (vlees), herbebossing, urbanisatie, demografie, enz.

Grote delen van de Afrikaanse bodemrijkdommen ter plaatse transformeren in de korte keten voor de lokale en aangrenzende markten doet er beroep op de overal aanwezige, eeuwig hernieuwbare, goedkope, hydro-solaire energiebronnen. Gedaan met exuberant heen en weer transporteren van grondstoffen, halffabricaten, afgewerkte producten en reizen van personen tussen Afrika, China, Europa en terug naar Afrika. Gedaan met de massale CO2 uitstoot tijdens transportkilometers.  De economische vooruitgang van Afrika laat toe er te investeren in elektrische zonnepompen die door irrigatie verwoestijning tegen gaan, herbebossen en biodiversiteit versterken. Sociale promotie dijkt automatisch de demografische explosie van Afrika en geassocieerde ecologische voetafdruk in (geplafonneerd op 25% van de wereldbevolking). Concurrentie van Afrika dwingt het Westen en China versneld te innoveren, o.a. in ecologievriendelijke systemen voor koolstofopslag … en misschien in innoverende, lokale, kleinschalige aan/uit kerncentrales.


(*) ‘Le moteur du développement de la Côte d’Ivoire de demain passera par la transformation des matières premières et passera par les joint-ventures entre européens et ivoiriens. Quand un privé étranger vient en Côte d’Ivoire, grâce au plan national d’investissements, il sait exactement dans quels secteurs d’activités investir pour gagner de l’argent. Nous avons un code d’investissements attractif qui garantit non seulement un retour sur investissement. C-à-d vous investissez, vous faites des bénéfices, vous pouvez sans problème rapatrier la part des bénéfices que vous voulez rapatrier’. (Marcel Amon-Tanon, Minister van Buitenlandse Zaken, Ivoorkust, 2019)

(**) 'However, Ghana no longer wants to be dependent on the production and export of raw materials including cacao beans. We intend to process more cacao in our own country with the aim of producing more chocolate ourselves because we believe that there is no future prosperity for the Ghanese people in the short, medium or long term if we continue to maintain economic structures that are dependent on the production and export of raw materials. We intend to add value to our raw materials, industrialise and enhance agricultural productivity. This is the best way we can put Ghana in the high end of the value chains in the global market place and create jobs for the masses of Ghanaians. It is for this reason that my government continues to put a number of measures in place aimed at attracting investments into Ghana as well as stimulating growth of the private sector….’ (President Nana Akufo-Addo, Ghana, - State visit to Switzerland 28/2/2020)

           1/5/2021 karel.uyttendaele @ pandora.be