Bijdrage van de moderne, geavanceerde industrialisering van Afrika om de klimaat- en pandemiecrisis te bezweren

Coïncidentie “Klimaat – Pandemie - VS vs China - Demografie Afrika”

Ongeziene kansen voor kmo-partnerschappen Afrika-Europe en voor Industrie-Europa

Africa makes the planet Greta again

 • KMO-partnerschappen Afrika-Europa en Europese industriëlen krijgen een kans zonder voorgaande om uit welbegrepen eigenbelang bij te dragen tot de inclusieve, duurzame groei van Afrika en tot inperking van de klimaatverandering en pandemieën (Afrika, een nieuwe markt met 25% van de actieve wereldbevolking)
 • Geopolitieke buren 'Afrikaanse Unie' en 'Europese Unie' nemen bij mondiaal overleg ad-hoc het voortouw over collectieve, onpopulaire gedragswijzingen en technologische innovaties nodig om de Apocalyps klimaat & pandemie te bezweren en die tegelijkertijd te verzoenen met de economische en sociale vooruitgang van Afrika.

Dé prioriteiten van Afrika:

 • bodemrijkdommen ter plaatse transformeren tot competitieve producten;
 • alleen vrij grootschalige industrialisering creëert jaarlijks meer kwaliteitsbanen dan de bevolkingsgroei;
 • de dringende, permanente, massale overdracht van geavanceerde industriële bedrijfsprocessen en technologieën.

Bijdrage van de moderne, geavanceerde industrialisering van Afrika om de klimaat- en pandemiecrisis te bezweren

 1. Deglobalisering & Korte keten: Aanzienlijke deglobalisering van productie, goederen en personen, intensieve mondialisering van know-how”. De permanente transfer van industriële know-how naar Afrika stimuleert de lokale verwerking van Afrikaanse grondstoffen, in de korte keten, voor lokale en aangrenzende markten, leidt tot een aanzienlijke vermindering van transportkilometers, CO2-uitstoot en virusverspreiding.
 2. Eeuwig hernieuwbare energie. In Afrika maken moderne agri-, voeding- en maakindustrieën dankbaar gebruik van de decentraal aanwezige off-grid hydro-solar-wind energiebronnen, eeuwig hernieuwbaar, goedkoop en zonder beroep te doen op inefficiënte, visueel polluerende elektrische centrales en hoogspanningslijnen.
 3. Demografie. Toenemend welzijn vermindert automatisch de Afrikaanse bevolkingsexplosie/ecologische voetafdruk.
 4. Biodiversiteit. Zonnepompen & irrigatie creëren nieuwe landbouwgronden, herbebossen en gaan verwoestijning tegen.

5. Koolstofvastlegging. Delokalisering van maakindustrie naar Afrika dwingt het Westen om sneller te innoveren in een nieuwe, koolstofarme economie en nieuwe technologieën, o.a. voor koolstofcaptatie en -sequestratie.

6. Voorbeeldfunctie Afrika. De toename van het welzijn in Afrika creëert er een nog belangrijker hoger opgeleide middenklasse en een positieve kringloop van investeringen en innovaties. Het lichtend voorbeeld van Afrika stimuleert wereldwijd een evenwichtige spreiding van geavanceerde productie in de korte keten dicht bij de eindgebruiker.

7. Nieuw geopolitiek blok. EU industriële investeringen in Afrika stimuleren de creatie van een machtig partnerschap tussen buurcontinenten dat in mondiaal overleg wereldleiders Verenigde Staten en China overtuigt van onpopulaire maatregelen nodig om de planeet te redden: belasting op CO2-uitstoot, consumptie (vlees), herbebossing, urbanisatie, demografie, enz. Geen continent kan op haar eentje de uitstoot van broeikasgassen verminderen. 

Besluit. Solide industriële EU-flagship ondernemingen en kmo-partnerschappen die in Afrika massaal investeren in moderne infrastructuren en geavanceerde agri-, voeding-, maakindustrieën en verwante diensten:

 

 • helpen klimaatopwarming, pandemieën en gedwongen migratie beheersen;
 • dijken de overvloed aan complexe risicovolle mondiale waardeketens in;
 • fungeren als permanente KMO-managementscholen: decennialange stigmatiserende adviezen van westerse 'experts' en homeopathische leningen aan start-ups resulteerden niet in een tastbaar impact op de Afrikaanse samenleving;
 • responsabiliseren de belangrijke Afrikaanse financiële bovenlaag om te investeren in een productieve economie in plaats van in arbeidsluwe handel en residentieel onroerend goed;
 • stimuleren de opkomst van een mondige Afrikaanse middenklasse die van onder uit de SDG's realiseert;
 • creëren een enorme opkomende markt (25% actieve wereldbevolking), ook voor EU-upscale producten en diensten;
 • voorkomen dat China EU-buurcontinent Afrika, met EU historisch/culturele banden, volledig inpalmt;
 • versterken de geopolitieke rol van de AU en de EU, ook voor mensenrechten en vrijhandel (Europe and Africa can change global politics in a revolutionary way, Mogherini, 8/11/2018).

 

 • doen ook in Europa de economie weer draaien (Afrika nieuwe markt voor EU ‘upscale’ producten en diensten)

1/5/2021 karel.uyttendaele @ pandora.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb