Coïncidentie “Klimaat – Pandemie - VS vs China - Demografie Afrika”

Bijdrage van de moderne, geavanceerde industrialisering van Afrika om de klimaat- en pandemiecrisis te bezweren: Africa makes the planet Greta again

Ongeziene kansen voor kmo-partnerschappen Afrika-Europe

Dé prioriteiten van Afrika:

 • bodemrijkdommen ter plaatse transformeren tot competitieve producten;
 • alleen vrij grootschalige industrialisering creëert jaarlijks meer kwaliteitsbanen dan de bevolkingsgroei;
 • de dringende, permanente, massale overdracht van geavanceerde industriële bedrijfsprocessen en technologieën;
 • samen met alle andere continenten de mondiale klimaatopwarming indammen.
 • KMO-partnerschappen Afrika-Europa en Europese industriëlen krijgen een kans zonder voorgaande om uit welbegrepen eigenbelang bij te dragen tot de inclusieve, duurzame groei van Afrika en tot inperking van de klimaatverandering en pandemieën (Afrika, een nieuwe markt met 25% van de actieve wereldbevolking)
 • Geopolitieke buren 'Afrikaanse Unie' en 'Europese Unie' nemen bij mondiaal overleg ad-hoc het voortouw over collectieve, onpopulaire gedragswijzingen en technologische innovaties nodig om de Apocalyps klimaat & pandemie te bezweren en die tegelijkertijd te verzoenen met de economische en sociale vooruitgang van Afrika.

Bijdrage van de moderne, geavanceerde industrialisering van Afrika om de klimaat- en pandemiecrisis te bezweren

 1. Eeuwig hernieuwbare energie. In Afrika maken moderne agri-, voeding- en maakindustrieën dankbaar gebruik van de decentraal aanwezige en overvloedige off-grid hydro-solar-wind energiebronnen, eeuwig hernieuwbaar en aan lage kost. Zij hoeven geen beroep te doen op thermo-elektrische centrales en inefficiënte hoogspanningslijnen.
 2. De korte keten en de-globalisering van de productie. Decentralisatie van China “Fabriek van de wereld”. Gedaan met CO2 uitstoot tijdens exuberant heen en weer transporteren “Afrika-China-Europa-China” van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.
 3. Groene waterstof.  Afrika's overvloed aan hernieuwbare zonne- en waterkrachtbronnen voedt de productie van groene waterstof. De lagere kost van waterstof in Afrika zet industrieën met een hoge energiebehoefte aan er hun productie te delokaliseren. Emissievrije productie en transport, dankzij H2, van staal (directe reductie), cement, kunstmest, aluminium, glas reduceert 25% van mondiale koolstofuitstoot.
 4. Innovatie. Emissievrije delokalisatie van energieverslindende industrieën naar Afrika en Afrika's maakindustrialisering stimuleert het Westen en China om versneld te innoveren in koolstofarmere en recycleerbaardere economieën.  (meer: Afrika, de oplossing, niet slachtoffer klimaatopwarming)
 5. Biodiversiteit. Zonnepompen & irrigatie creëren nieuwe landbouwgronden, herbebossen en gaan verwoestijning tegen.
 6. Demografie. Toenemend welzijn vermindert automatisch de Afrikaanse bevolkingsexplosie/ecologische voetafdruk.

7. Voorbeeldfunctie Afrika. Decentralisering “Chinese fabriek van de wereld ook naar andere continenten”. De toename van het welzijn in Afrika creëert er een nog belangrijker hoger opgeleide middenklasse en een positieve kringloop van investeringen en innovaties. Dit  spoort andere continenten aan om het lichtend voorbeeld van Afrika te volgen met een evenwichtige spreiding van geavanceerde productie in de korte keten dicht bij de eindgebruiker.

 

8. Government governance. Win-win industriële partnerschappen tussen de EU en de AU versnellen de hoog noodzakelijke formalisering van de Afrikaanse economie en creëren een mondige middenklasse die van binnen uit government governance realiseert. Stabiele overheden herverdelen inkomsten op een inclusieve en rechtvaardige manier en zijn in staat op een geloofwaardige manier onpopulaire klimaatregelen door te voeren.

 

9. Nieuwe geopolitieke entente. In een tijdperk van groeiend nationalisme sturen industriële partnerschappen tussen Afrika en Europa de ad-hoc creatie aan van een informele, maar machtige geopolitieke entente tussen de buren AU en EU in staat tijdens mondiaal overleg het voortouw te nemen over vrijhandel, innovatie (vaccins) en over onpopulaire maatregelen nodig om de planeet te redden (koolstoftaks, vleesconsumptie, herbebossing, urbanisatie, demografie). Geen enkel land, geen enkel continent is op zijn eentje in staat om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, het klimaat te redden en pandemieën in te dammen.

Besluit. Solide industriële EU-flagship ondernemingen en kmo-partnerschappen die in Afrika massaal investeren in moderne infrastructuren en geavanceerde agri-, voeding-, maakindustrieën en verwante diensten:

 

 • helpen klimaatopwarming, pandemieën en gedwongen migratie beheersen;
 • dijken de overvloed aan complexe risicovolle mondiale waardeketens in;
 • fungeren als permanente KMO-managementscholen: decennialange stigmatiserende adviezen van westerse 'experts' en homeopathische leningen aan start-ups resulteerden niet in een tastbaar impact op de Afrikaanse samenleving;
 • responsabiliseren de belangrijke Afrikaanse financiële bovenlaag om te investeren in een productieve economie in plaats van in arbeidsluwe handel en residentieel onroerend goed;
 • stimuleren de opkomst van een mondige Afrikaanse middenklasse die van onder uit de SDG's realiseert;
 • creëren een enorme opkomende markt (25% actieve wereldbevolking), ook voor EU-upscale producten en diensten;
 • voorkomen dat China EU-buurcontinent Afrika, met EU historisch/culturele banden, volledig inpalmt;
 • versterken de geopolitieke rol van de AU en de EU, ook voor mensenrechten en vrijhandel (Europe and Africa can change global politics in a revolutionary way, Mogherini, 8/11/2018).

 

 • doen ook in Europa de economie weer draaien (Afrika nieuwe markt voor EU ‘upscale’ producten en diensten)

 

1/5/2021 karel.uyttendaele @ pandora.be