Afrika ligt midden in het bed

En kan kiezen tussen Oost en West

In Europa, bij brede lagen van de bevolking (burger, ondernemer, academicus, overheid) overheerst de diep ingewortelde overtuiging dat het armlastige Afrika niet klaar is voor een modern maatschappijmodel (**). Wij Europeanen geloven dat ”wij allen” de morele plicht hebben Afrika vooruit te helpen. In Afrika, echter, is een opgeleide, zelfverzekerde middenklasse bewust van de enorme troefkaarten in haar bezit voor een inclusieve en duurzame industrialisering (*). Zij weet dat vroegere groei van het Afrikaans bbp te zeer afhankelijk was van de export van grondstoffen en toerisme en niet aan de burger ten goede kwam. Vandaar haar geloof dat enkel de grootschalige arbeidsintensieve lokale verwerking van haar bodemrijkdommen in staat is er de armoede in te dijken. Zij nodigt solide “for profit” investeerders uit om permanent industriële praktijkervaring te transfereren naar Afrika. Wel laat zij kandidaten weten dat de tijden van “hit and run” voorbij zijn, dat Afrika midden in het bed ligt en beslist met wie in vertrouwen partnerschappen voor wederzijds voordeel aangaan.


Afrika 2030: 25% van de actieve wereldbevolking, één AfCTA African Continental Free Trade Area

“Investeren(niet “doneren”) in Afrika is ook de sleutel voor een échte relance in Europa

 Vroegere kolonisatoren kunnen het vertrouwen van Afrika terug verdienen

 1. door meer fabrieken naar Afrika te delokaliseren;
 2. door in te gaan op uitnodigingen voor partnerschap van Afrikaanse industriële kmo’s.

Afrika organiseert echter zelf due diligences over met wie in vertrouwen partnerschappen aangaan.


Bron van deze ‘out-of-the-box’ opinie

Webinars Africa Industrialisation Week 2020 (16-20/11/2020)

Thema: “Inclusive and Sustainable Industrialization in the AfCTA Era


Afrika nodigt solide industriële ondernemers uit om nù, zonder uitgekiend businessplan, in kleine risicoluwe stappen voet aan wal te zetten in Afrika, bijvoorbeeld door te investeren in een vliegticket en kennis te maken met een Afrikaanse sectorgenoot (persoonlijk, atelier, klanten).


Take aways  van de Africa Industrialisation Week 2020 georganiseerd door de Afrikaanse Unia

 • Een zelfverzekerd Afrika is zich bewust van haar sterkten voor een moderne grootschalige industrialisering (*)
 • ‘Agro-processing should be our number one priority for industrialisation in Africa, for reasons that include abundant land, a young workforce, a growing consumer market, and a sector that is protected from global value chain’ (Dr Carlos Lopes, University of Cape Town)
 • Le moteur du développement de l’Afrique de demain passera par la transformation des matières premières et passera par les joint-ventures entre européens et africains’
 • Afrika ligt niet wakker van dekolonialiseren door restituties, wel van een inclusieve en duurzame industrialisering.

Eind 19de eeuw vochten Europese grootmachten en ene koning Leopold II om Afrika

Het nieuwe gevecht om Afrika.

Begin 21ste eeuw is het superieureWesten er zich nog altijd niet van bewust dat het rijke, zelfverzekerde, volwassen Afrika midden in het bed ligt en kan kiezen tussen Oost en West

Een zelfstandig Afrika wil dankzij een doorbraak in haar moderne industrialisering per jaar 40 miljoen nieuwe banen creëren, de armoede indijken en de SDGs realiseren. Afrika zoekt de praktijkervaring van solide Foreign Direct Investors en van internationale industriële kmo-partnerschappen. Wel heeft dit Afrika het gehad met post-koloniale stigmatiserende Westerse adviezen, selectieprocedures, hulp, donaties, financiering, capaciteitsversterking en boekencontroles.

The new scramble for Africa. Afrika, baas in eigen huis, met één vierde van de totale actieve wereldbevolking, eigenaar van enorme bodemrijkdommen en exuberante overal aanwezige eeuwig hernieuwbare energiebronnen, maakt werk van één gemeenschappelijke markt, wil het “Chinees mirakel” achterna. Dit “andere Afrika” dan dat van de corruptie en conflicten wil snel en grootschalig experimenteren met diverse industriële contacten, er uit leren en beslissen met welke landen in welke sectoren geavanceerde industriële waardeketens realiseren. Aan Europa om niet te talmen en nù investeren in Afrika, tegelijkertijd sleutel voor een duurzame relance van Europa. 


Een tweede oogopenende Webinar van de week 16-21/11/2020

‘71% van de export van Vlaanderen (België?) blijft beperkt tot Europa en is dringend aan diversificatie toe

(Claire Tillekaerts, FIT Flanders Investment and Trade, Webinar 19/11/2020 Covid-19: Recovery prospects for Belgian Foreign Trade", Federaal Agentschap Buitenlandse Handel)

 

Pro-memorie

 • Afrika op 15 km van Europa, met cultuurhistorische banden, met weldra 25% van de actieve wereldbevolking: een unieke kans voor diversificatie van de Vlaamse economie buiten Europa.
 • Afrikaanse ouders, dromen voor hun kinderen, terecht of onterecht, van een identieke kopie van het EU sociaal gecorrigeerd kapitalistisch maatschappijmodel. Er is niets mis mee er gebruik van te maken, nù in Afrika te investeren met uitzicht op een redelijk ROI en beletten dat China Afrika volledig inpalmt.

(*) De “sterktenvan Afrika

 • de AfCFTA African Continental Free Trade Area (in 2035: 25% van de totale actieve wereldbevolking);
 • november 2020: al 33 landen ondertekenden het pakt voor de creatie van een Afrikaanse vrijhandelszone, met de verwachting dat in januari 2021 alle landen zich akkoord verklaren;
 • een enorme jonge hoger opgeleide middenklasse is klaar om zich de meest moderne bedrijfsprocessen en (digitale) technologieën eigen te maken; (2035: evenveel hoger opgeleiden, in de fleur van het leven, als in China);
 • massa’s goedkope werkkrachten;
 • goedkope overal aanwezige, eeuwig hernieuwbare hydro-solaire energiebronnen;
 • bodemrijkdommen en landbouwgronden van de wereld;
 • productie in de korte keten met hernieuwbare energie reduceert mondiale CO2 uitstoot en verspreiding van pandemieën door decentralisering van “China fabriek van de wereld”;
 • diepe vijvers van eigen financiële middelen;
 • indien gewenst kunnen Foreign Direct Investors gerealiseerde winsten repatriëren; Vous pouvez rapatrier sans problème la part des bénéfices que vous souhaitez rapatrier
 • 10-15 landen met ontluikende stabiele instellingen en ontsloten industrieterreinen inspireren “labiele” buren hun voorbeeld te volgen.

(**) The Africa story line of mainstream media is captured by ODA specialists and institutions devoted to aid (Africa in Transformation. Economic Development in the Age of Doubt, 2019, p 150, Carlos Lopes, AU High Representative EU Post-2020 Partnership)

Maak een Gratis Website met JouwWeb