Africa makes the Planet Greta again

Coïncidentie ‘Klimaat-Corona-China/VS-Demografie Afrika’

Ongeziene kansen voor Industrie-Europa en Industrie-Afrika

Uit welbegrepen eigenbelang bijdragen tot de inclusieve, duurzame groei van Afrika, klimaatopwarming en pandemieën inperken, het welzijn in Europa bestendigen
Afrika, een nieuwe groeimarkt met 25% van de actieve wereldbevolking

02.04.2020 karel.uyttendaele @ pandora.be

'HOW DARE YOU'  Greta Thurnberg to world leaders 23.09.2016

Multiplicatie/delokalisering van moderne EU-productiecapaciteit naar Afrika versterkt de geopolitieke macht van de buren 'Afrikaanse Unie' en 'Europese Unie' bij mondiaal overleg over zowel collectieve, onpopulaire gedragswijzingen en technologische innovatie nodig om de klimaatopwarming en pandemieën voorkomen. De uitdaging is enorm, de economische en sociale vooruitgang van Afrika verzoenen met ingrijpende menselijke gedragsveranderingen en technologische innovatie.


Dé prioriteiten van Afrika: 

  • bodemrijkdommen ter plaatse transformeren tot ‘competitieve’ producten;
  • alleen vrij grootschalige industrialisering creëert jaarlijks meer kwaliteitsbanen dan de bevolkingsgroei;
  • de dringende, permanente, massale overdracht van geavanceerde industriële bedrijfsprocessen en technologieën.

Bijdragen van de moderne, geavanceerde industrialisering van Afrika om de klimaatcrisis te bezweren

Korte keten. De lokale verwerking van Afrikaanse grondstoffen, in de korte keten, voor lokale en aangrenzende markten, leidt tot een aanzienlijke vermindering van transportkilometers en CO2-uitstoot.

De-mondialisering. De toename van het welzijn in Afrika creëert er een nog belangrijker hoger opgeleide middenklasse en een positieve kringloop van investeringen en innovaties. Het lichtend voorbeeld van Afrika stimuleert wereldwijd een evenwichtige spreiding van geavanceerde productie in de korte keten dicht bij de eindgebruiker.

Demografie. Toenemend welzijn vermindert automatisch de Afrikaanse bevolkingsexplosie/ecologische voetafdruk.

Eeuwig hernieuwbare energie. In Afrika maken moderne agro-, voeding- en maakindustrieën dankbaar gebruik van de decentraal aanwezige off-grid hydro-solar-wind energiebronnen, eeuwig hernieuwbaar, goedkoop en zonder beroep te doen op inefficiënte, visueel polluerende hoogspanningslijnen.

Biodiversiteit. Zonnepompen & irrigatie: nieuwe landbouwgronden, herbebossen en gaan verwoestijning tegen.

Koolstofvastlegging. Delokalisering van maakindustrie naar Afrika dwingt het Westen om sneller te innoveren in een nieuwe, koolstofarme economie en nieuwe technologieën, o.a. voor koolstofvastlegging.


Nieuw geopolitiek blok. Ondanks groeiend nationalisme stimuleren geavanceerde EU industriële investeringen in Afrika de oprichting van een nieuw informeel maar machtig geopolitiek partnerschap tussen buren ‘fakkeldragers’, in staat de huidige wereldleiders, de Verenigde Staten en China, te overtuigen van onpopulaire maatregelen nodig om de planeet te redden: belasting op CO2-uitstoot, consumptie (vlees), herbebossing, urbanisatie, demografie, enz. Geen enkel land, geen continent kan op haar eentje de uitstoot van broeikasgassen verminderen.


Solide industriële EU-flagship ondernemingen die in Afrika massaal investeren in moderne infrastructuren en geavanceerde agro-, voeding-, maakindustrieën en verwante diensten: 

  • helpen het klimaatprobleem beheersen: veranderde menselijke gedragspatronen en versnelde invoering van klimaatinnovatiesystemen;

  • fungeren als permanente KMO-managementscholen: decennialange stigmatiserende hulp en adviezen van westerse 'experts' en homeopathische leningen aan kmo’s en start-ups resulteerden niet in een tastbaar impact op de Afrikaanse samenleving;

  • responsabiliseren de belangrijke Afrikaanse financiële bovenlaag om te investeren in een productieve economie in plaats van in arbeidsluwe handel en residentieel onroerend goed;

  • stimuleren de opkomst van een mondige Afrikaanse middenklasse die van onder uit de SDG's realiseert;

  • creëren een enorme opkomende markt (25% actieve wereldbevolking), ook voor EU-upscale producten en diensten;

  • voorkomen dat China EU-buurcontinent Afrika, met EU historisch/culturele banden, volledig inpalmt;

  • versterken de geopolitieke rol van de buurcontinenten AU en de EU, ook voor mensenrechten en vrijhandel (Europe and Africa can change global politics in a ‘revolutionary’ way, F. Mogherini, 8/11/2018).

EU-ondernemers die meteen in actie schieten met de moderne industrialisering van Afrika maken de droom waar van zowel ‘Greta’ als van de ‘klimaatoptimisten’ én bestendigen hun eigen toekomst.


Maak een Gratis Website met JouwWeb